Multizorg VRZ

 

Logo ontwerp Multizorg VRZ

Multizorg VRZ beheert op professionele wijze zorginkoop en contracting voor verschillende Nederlandse zorgverzekeraars.

Multizorg VRZ regelt op professionele wijze landelijke zorginkoop en contractering voor zorgverzekeraars a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid. Daarbij zijn kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg speerpunten. Met deze samenwerking wordt tevens ingezet op het verminderen van administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Ik werd gevraagd het logo en de offline huisstijl-uitingen voor de organisatie te ontwerpen.

Conventionele communicatie

De zorgbranche heeft in Nederland, maar ook internationaal, een redelijk eenduidige uitstraling. Frisse kleuren als blauw en lichtgroen worden vaak gebruikt. Omdat Multizorg VRZ zich richt op het samenbrengen van zorgverzekeraars, is er geen noodzaak om qua beeld 'tegen de stroom in te zwemmen' of bijzonder op te vallen. Conventies in de communicatie zijn hier eerder doel dan iets wat vermeden dient te worden.  

Hetzelfde geldt voor de vormentaal in het beeldmerk en de typografie. Betrouwbaarheid en enige mate van voorspelbaarheid zijn in dit geval wenselijk. 

Omarming

Daarom is het beeldmerk opgebouwd uit basisvormen; de in elkaar vallende circels. De circels staan voor de verzameling van elementen (zorgverzekeraars). Ook is het icoon een abstracte representatie van mensen die zorg verlenen; de zorgverlener die een andere zorgverlener helpt en metaforisch 'omarmt'. 

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u een professioneel logo, huisstijl ontwerp of illustratie nodig voor een eigen project, klant of merk? Of heeft u vragen over dit specifieke project of mijn huidige beschikbaarheid als Freelance Logo Designer? Ik help graag!